فروش بصورت کلی

 در صورت تمایل به خرید عمده اجناس می توانید نام و تعداد مورد نیاز جنس مورد نظر را به آدرس ایمیل یا سامانه پیامک فروشگاه که در ذیل مشاهده می نمایید اعلام کنید تا قیمت فروش عمده اجناس مورد تقاضا خدمتتان ارسال گردد : 

سامانه پیامک کوتاه : 30002616247964

ایمیل : hafeztahrir@gmail.com

بدیهی است قیمت فروش عمده اجناس بروز بوده و از قیمتهای مندرج در سایت به مراتب پایین ترمی باشد .