نشانی ما

استان فارس - شهرستان داراب - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان حافظ - نوشت افزار و فتوکپی حافظ

تلفن : 53547964 - 071

همراه : 09177319644

سامانه پیامک کوتاه : 30002616247964

ایمیل : hafeztahrir@gmail.com